112 365 375 signatures sur MesOpinions.com

Préservons les derniers espaces naturels des hauts de Ciboure-Saint-Jean-de-Luz sur la Côte Basque/ Euskal kostaldean diren Ziburu/Donibane-Lohizune gainetako azken gune naturalak begira ditzagun

Sauvegarde en cours...
Pétition : Préservons les derniers espaces naturels des hauts de Ciboure-Saint-Jean-de-Luz sur la Côte Basque/ Euskal kostaldean diren Ziburu/Donibane-Lohizune gainetako azken gune naturalak begira ditzagun
Par Lapurdi collectif d'associations

Pétition adressée à Ministre de la Transition écologique et solidaire, Président Communauté agglomération Pays Basque

Mise à jour
FRANÇAIS :

Nous qui habitons ou aimons Ciboure et ne voulons pas d’une urbanisation tentaculaire, ni d’une explosion artificielle de sa population.

Nous qui appelons au développement économique durable de la communauté d'agglomération pays basque et non a une course au bétonnage tournant le dos à l'identité de ses paysages.

Nous qui refusons que des appétits immobiliers insatiables instrumentalisent un retard en matière de logements sociaux notamment pour les jeunes, au profit de toujours plus de résidences secondaires. 

Nous pour qui le respect dû au littoral va de pair avec la préservation des perspectives sur les hauts de Ciboure depuis Socoa, Saint-Jean-de-Luz et les collines de Sainte-Barbe et Bordagain. 

Nous qui tenons à ce que la magnifique route d’Olhette menant vers la Rhune ne soit pas asphyxiée pendant des années par le trafic incessant de camions de chantier, prélude aux embouteillages provoques par l’implantation a la périphérie de Ciboure d’un nouveau complexe immobilier démesuré. 

Nous qui savons enfin que le grignotage des derniers espaces verts et naturels de ciboure n’est pas inéluctable mais serait irréversible.

Sauvons les derniers quartiers naturels Erreka Zahar/Sainte–Therese/Sainte-Croix a Ciboure (communauté d’agglomération Pays basque – Pyrénées atlantiques)

Les cibouriens, riverains du quartier erreka zahar/sainte-thérèse/sainte-croix disenterreka-zahar/ santa-teresa/ gurutze-sainduko egoiliar ziburutarrek hauxe diote

Non à l’urbanisation excessive et à l’abattage des arbres remarquables du quartier naturel humide Sainte-Thérèse, déjà impacte sévèrement par les déboisements récents de Vinci lors de élargissement de l’autoroute A63.

Non au défrichement dans des zones accidentées, en zone d’alea argile fort, en amont du bourg de ciboure, au risque d’aggraver a l’aval les risques d’inondation du bourg, de pollution du site natura 2000.

Non à la destruction de la richesse de la biodiversité de la forêt, de la ripisylve, des mégaphorbiaies, notamment autour des chevelus du ruisseau Erreka Zaharez.

Non à la défiguration du quartier Erreka zahar/Sainte Thérèse et de la vue en premier plan de la Rhune depuis la colline de Bordagain ou depuis sainte barbe (ciboure-saint-jean-de-luz).

Signez la pétition !

EUSKARA :
Euskal kostaldean diren Ziburu/Donibane-Lohizune gainetako azken gune naturalak begira ditzagun !


Guk, Ziburu maite dugu eta bertan bizi gare, eta ez dugu nolanahizka hedatzen den urbanizaziorik nahi, ezta biztaleriaren zapartatze artifizialik ere,

Guk, Euskal Hirigune Elkargoaren garapen iraunkorraren alde gare, eta ez bere paisaien nortasunari bizkarra emanen liokeen betunez estaltzearen alde

Guk, etxe-merkataritzen gose ase ezinari uko egiten diogu, gure gazteentzat bizitegi sozialen eraikuntza oztopatzen baitu, bigarren bizitegien emendatzeari bide egine,

Guk, itsasbazterraren errespetuak Ziburuko gainen begiratzearekin bat egiten duela diogu, Zokoa, Donibane Lohizune eta Santa Barbara eta Bordagaineko muinoak barne,

Guk, Larrunera buruz doan Oletako bide miresgarria urteetan xantieretako kamionez kutxaturik itoa izan dadin ez dugu nahi, ez eta ondorioz Ziburu inguruan kokatuko den animaliko etxe guneak sortuko lituzkeen oto-metatzeak jasan nahi,

Guk, badakigu Ziburuko azken berdegune naturalen pirka-pirka jatea halabeharrezkoa ez dela, baina gibeleratekorik gabea litekeela,

Salba ditzagun Ziburuko azken auzo naturalak Erreka-Zahar/ Santa-Teresa/ Gurutze-Saindu(Euskal Hirigune Elkargoa- Pirineo Atlantikoak)

Ez soberazko etxegintzari eta Santa-Teresa auzo hezeko zuhaitz ohargarrien botzatzeari, jadanik larria izan baitira A63 autobidearen zabaltzeko Vincik egin dituen ametzen mozteak.

Ez labakitzeari, gune patartsuetan, “Aléa Argile fort” gunean, Ziburu baino gorago, herrian eta “Natura 2000”gunean uholde eta kutsadura arriskua handituko bailuke.

oihanaren bioaniztasunaren aberastasunaren suntsipenari, ur-hegietako eta gune hezeetako landaretzari, Erreka-Zahar ur-xirriparen hidrografia-sarearen inguruan direnak batez ere.

Ez Erreka-Zahar/ Santa-Teresa auzoaren desbistatzeari, eta Bordagain edo Santa-Barabaratik Larrunera dagoen bistaren itsusteari (Ziburu-Donibane-Lohizune)

PETIZOA IZENPETU !
16.961 signatures
  Partager avec vos amis Facebook  Partager avec vos amis Facebook
Partagez la pétition avec vos amis :

Vous pourriez soutenir aussi

Lancer votre pétition

Lancer ma pétition

Lancez votre pétition pour faire bouger les choses Je lance ma pétition