Se connecter
Logo MesOpinions.com
Accueil Pétitions Sondages Victoires Nous soutenir Lancer une pétition
Pétition

La LIBÉRATION des prisonniers politiques Azerbaïdjanais!

Pétition : La LIBÉRATION des prisonniers politiques Azerbaïdjanais! Pétition

La LIBÉRATION des prisonniers politiques Azerbaïdjanais!

75 signatures
Auteur :
Auteur(s) :
Sarvan VALIYEV
Destinataire(s) :
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE 76, boulevard de la Villette - 75940 Paris cedex 19 Téléphone: (+33) 01 53 38 65 65
La pétition
□ Partagez, s'il vous plaît!

■ Pour "31/12/2019 Journée mondiale de la solidarité azerbaïdjanaise" en France à Rennes sur la "Place de la République" de 21/12/2019 13h00 à 16h00 pour contre l'injustice commise par le régime autoritaire d'ALIYEV en Azerbaïdjan, j'exhorte tous les "organisés par moi "les un actions protestent dans le du cadre "SOLIDARITE POUR LA LIBERTÉ HOMME DROIT! "

■ Je partage la déclaration avec votre en français et en azerbaïdjanais.

■ PROCÉDURE D'ACTION

Liberté et Droits HOMME ...

● "La liberté d'expression est l'un des piliers essentiels d'une société démocratique, une condition préalable au développement de chaque individu et à son individualité."

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté d'expression) et le précédent (affaire) de la Cour européenne en matière d'expression;

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET LA LIBERTÉ DE LA LIBERTÉ
- article 10 - liberté d'expression;

RAPPORT DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES
- article 19;

RAPPORTS DU COMITE MINISTRE EUROPEEN SUR LA LIBERTE D'INFORMATION ET L'INFORMATION
(Adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 70e réunion, le 29 avril 1982);

Le Comité ministériel du Conseil de l'Europe pour la Déclaration "sur la liberté des débats de médias dans les médias"
(Adoptée par le Comité des Ministres à la 872e réunion des représentants des ministres le 12 février 2004);

Assemblée parlementaire n ° 1165 (1998) sur le droit à la protection de la vie privée
résolution;

Principes de diffusion des idées et des informations sur les personnalités politiques et les responsables politiques dans les médias;

La résolution 74 (26) intitulée «Le droit de répondre - L'interaction des citoyens et de la presse» et la Recommandation R (99) 15 sur les campagnes électorales dans les médias;
et aussi
- LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN DANS LE SYSTÈME LÉGISLATIF DES DROITS DE LA LIBERTÉ
Article 46. droit à la protection de l'honneur et de la dignité;
Article 47. Liberté de pensée et d'expression;
Article 50. Liberté d'information;
Article 151. Force juridique des actes internationaux;
 □■□■□■□
- Les récents processus politiques et publics à travers le pays - l'accident de voiture contre du coordinateur du Centre de protection des prisonniers politiques et du défenseur des droits humains Oktay Gulaliyev, les violences par les autorités lors des manifestations de masse et la cruauté contre principaux dirigeants de l'opposition. En outre, il y a plus de 100 prisonniers politiques dans les prisons du pays. Les victimes innocentes des événements Eurovision et Nardaran, les affaires Ganja et Tartar ont été soumises à la torture à l'assassinat et à la détention.

"La liste mise à jour des prisonniers politiques du Groupe de travail sur la préparation de la liste unifiée des prisonniers politiques en Azerbaïdjan comprend 119 prisonniers politiques.

Ils sont classés comme suit:

- 5 journalistes et blogueurs (Araz Guliyev, Elchin Ismayilli, Afghan Mukhtarli, Ziya Asadli, Polad Aslanov)

- 1er défenseur des droits humains (Aliabbas Rustamov)

- 7 militants politiques et publics (Asif Yusifli, Fuad Ahmadli, Orkhan Bakhishly, Mirpeyzulla Seyidov, Salih Rustamov, Aqil Maharramov, Babak Hasanov)

- 47 militants religieux (y compris ceux arrêtés dans le cadre des événements de Nardaran en 2015 et emprisonnés avec Movsum Samadov, dirigeant du parti islamique);

- 3 ont été condamnés à la prison à vie (anciens officiers de police des forces spéciales, Elchin Amiraslanov, Arif Kazimov et Safa Poladov);

- 1 engagement politique ( Emin Sagiyev, arrêté en lien avec l'activité de journaliste d'opposition de Turkel Azerturk, exilé politique),

- 3, a déclaré Dadashbeyli et ses détenus.

Le groupe le plus important est un groupe de 52 personnes arrêtées en lien avec les événements de Ganja.

Les noms de 11 personnes figurent sur la liste de surveillance.

Il s'agit d'un journaliste, Shafaq Aghabalayev, personnalité de premier plan dans l'affaire Ganja, ainsi que de Renad Aliyev, qui a été arrêté pour avoir participé aux activités de son frère, qui est en exil politique.

Suite à l'annonce d'une liste de prisonniers politiques le 20 février 2019, 61 personnes ont été libérées. Parmi eux, 52 ont été libérés, 5 libérés sur parole et 4 après la fin de leur peine.
Le Groupe de travail note également les pressions exercées sur les avocats indépendants en Azerbaïdjan et leur renvoi.
Le groupe de travail comprend des représentants éminents de la société civile azerbaïdjanaise, notamment Intigam Aliyev, Anar Mammadli, Khadija Ismayilova, Rovshan Hajibeyli et d'autres."

Dans une telle situation, J'EXHORTE arrêt contre les articles sur les "droits de l'homme", ainsi que les pressions massives contre militant et la cessation de l'injustice de violences par les autorités azerbaïdjanaises! et je demande aux rapporteurs de l'UE sur les droits de l'homme de prêter attention à l'injustice en Azerbaïdjan!

RENNES 21/12/2019
VALIYEV Sarvan fils Davud

□□□■■■■■■■■■■■■■■■□□□

□ Paylaşın, zəhmət olmasa!

  ■ "31/12/2019 Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü" ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda baş verən haqsızlıqlara etiraz etmək məqsədi ilə, "Fransanın Ren şəhərində 21/12/2019 tarixində saat 13:00-dan 16:00-a qədər "Respublika meydanında ( Place de la République), "İNSAN HÜQUQ və AZADLIQLARI ÜÇÜN HƏMRƏYLIK" adlı aksiya keçirəcəyəm!

 
  ■ Aksiyanın bəyanatını azərbaycan və fransız dillərində sizlərlə paylaşıram.
  

  ■ Aksiyanın "BƏYANNAMƏSİ"

Azadlıq və insan hüquqları ...

  ● "İfadə azadlığı demokratik cəmiyyətin mühüm dayaqlarından, onun tərəqqisinin və hər bir fərdinin inkişafı üçün əsas şərtlərdən birini təşkil edir.”

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə (İfadə azadlığı) və ifadəazadlığı ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin presedent (case) hüququnun meyarlarına;

  İNSAN HÜQUQLARININ VƏ ƏSAS AZADLIQLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA AVROPA KONVENSİYASI
  - Maddə 10 - Fikri ifadə etmək azadlığı;

  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ İNSAN HÜQUQLARI HAQQINDA ÜMUMİ BƏYANNAMƏSİ
  - Maddə 19;

  AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİ SÖZ VƏ İNFORMASİYA AZADLIĞINA DAİR BƏYANATI
  (Nazirlər Komitəsi tərəfindən, 1982-ci il 29 Aprel tarixində, onun 70-ci İclasında qəbul olunub);

  AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİ“KİV-də SAYASI MÜZAKİRƏLƏR AZADLIĞI HAQQINDA” BƏYANNAMƏSİNƏ
  (Nazirlər Nümayəndələrinin 12 fevral 2004 il tarixli 872-ci iclasında Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilib);

  “Şəxsi həyatın müdafiəsi hüququ haqqında” Parlament Assambleyasının 1165 (1998) saylı
  qətnaməsi;

  KİV-də siyasi xadimlər və vəzifəli şəxslər barəsində fikir və məlumatın yayılmasına dair prinsipləri;

  “Cavab vermək hüququ - vətəndaşların və mətbuatın qarşılıqlı münasibətləri” adlı 74 (26) saylı Qətnaməsini və “KİV-də seçki kampaniyaların işıqlandırılmasına dair tədbirlər haqqın-da” R (99) 15 saylı Tövsiyəsini;
  və eləcədə;
  - İFADƏ AZADLIĞI HÜQUQU AZƏRBAYCANIN QANUNVERİCİLİK SİSTEMİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASININ
  Maddə 46. Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ;
  Maddə 47. Fikir və söz azadlığı;
  Maddə 50. Məlumat azadlığı;
  Maddə 151. Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsi;
  
  - Son zamanlar ərzində ölkə boyunca baş verən ictimai və siyasi proseslərin, Siyasi Məhbusların Müdafiə Mərkəzinin (SMMM) koordinatoru və hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin avtomobillə vurulması hadisəsini, kütləvi etirazlar zamanı hakimiyyətin qadınlara qarşı zorakılığı, aparıcı müxalif liderlər başda olmaqla dinc insanlara qarşı sərgilədiyi amansızlıq və qəddarlığı , işgəncə faktları. Üstəlik ölkə həbsxanalarında 100 nəfərdən çox siyasi məhbusun olması. Evrovizion və Nardaran hadisələri, Gəncə işi, Tərtər işi ilə bağlı günahsız insanların işgəncəyə məruz qalıb, qətlə yetirilməsinə, həbs olunmasına hələ də obyektiv hüquqi qiymət verilmir.

  " Azərbaycanda Vahid Siyasi Məhbus Siyahısının hazırlanması üzrə İşçi Qrup siyasi məhbusların yenilənmiş növbəti siyahısına 119 siyasi məhbusun adı daxil edilib.

  Onlar aşağıdakı qaydada təsnifləşdirilib:

  - 5-i jurnalistlər və blogerlər (Araz Quliyev, Elçin İsmayıllı, Əfqan Muxtarlı, Ziya Əsədli, Polad Aslanov),

  - 1-i hüquq müdafiəçisi (Əliabbas Rüstəmov),

  - 7-si siyasi və ictimai fəallar (Asif Yusifli, Fuad Əhmədli, Orxan Baxışlı, Mirfeyzulla Seyidov, Saleh Rüstəmov, Aqil Məhərrəmov, Babək Həsənov),

  - 47-i inanclı fəallar (buraya müxtəlif işlərin fiqurantları, o cümlədən 2015-ci il Nardaran hadisələri ilə bağlı həbs edilənlər, İslam Partiyasının lideri Mövsüm Səmədovla birlikdə həbs edilənlər),

  - 3-ü ömürlük həbs olunma cəzasına məhkum olunmuşlar (Keçmiş Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin üzvləri Elçin Əmiraslanov, Arif Kazımov və Səfa Poladov),

  - 1-i siyasi girov (siyasi mühacirətdə olan qaynı Türkel Azərtürkün müxalif jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs edilmiş Emin Saqiyev),

  - 3-ü Səid Dadaşbəyli və onunla birgə tutulanlar.

  Ən böyük qrup Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən 52 nəfərdən ibarət qrupdur.

  11 nəfərin adı isə monitorinq altında olanlar siyahısındadır.

  Bu, jurnalist Şəfəq Ağabalayeva, Gəncə işinin 9 fiqurantı, habelə siyasi mühacirətdə olan qardaşının fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs edildiyi ehtimal olunan Renad Əliyevdir.

  2019-cu il fevralın 20-də siyasi məhbus siyahısının elan edilməsindən sonra 61 nəfər azadlığa çıxıb. Onların 52-si əvf edilib, 5-i şərti azadlığa buraxılıb, 4-ü cəza müddəti başa çatdığına görə azadlığa çıxıb.
  İşçi qrup həmçinin Azərbaycanda müstəqil vəkillərə təzyiq və onların işdən kənarlaşdırılması faktını qeyd edir.
  İşçi qrupa Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin məşhur nümayəndələri, xüsusən, İntiqam Əliyev, Anar Məmmədli, Xədicə İsmayılova, Rövşən Hacıbəyli və digərləri daxildir".

Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquqlarının yuxarıda sadalanan maddələrini kobud şəkildə pozmasını, eləcə də cür kütləvi təzyiqlərini qətiyyətlə pisləyir və bu özbaşınalığa son qoyulmasını, Azərbaycan hakimiyyətinin istefa etməsini tələb edir, Avropa İttifaqının insan hüquqları üzrə Azərbaycana dair məruzəçilərindən baş verən haqsızlıqlara diqqət ayırmağı xahiş edirəm!

  REN 21/12/2019
VƏLIYEV Sarvan Davudoğlu 
75 signatures
Signez avec votre email
Merci pour votre mobilisation
Vous avez déjà signé cette pétition
Aidez l'auteur à atteindre la victoire :
Je signe avec un autre email
Ajouter un commentaire
7 commentaires
Léo - Le 26/12/2019 à 19:13:17
Suite à une sensibilisation à Rennes
0
Le 03/12/2019 à 22:38:39
Die Gefangenen freizulassen.
0
Le 04/12/2019 à 12:35:12
Siyasi Məhbuslara Azadlıq
0
Voir tous les commentaires
- Pétitions -

Les pétitions soutenues par d'autres utilisateurs